Εργαστήριο - Φαρμακείο Πασχάλη

Στο Φαρμακείο μας λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο, το οποίο εξυπηρετεί την κατασκευή γαληνικών σκευασμάτων. Χάρη στον κατάλληλο εξοπλισμό που διαθέτουμε στον χώρο μας, εξασφαλίζουμε στους ασθενείς και πελάτες μας την παροχή ύψιστης ποιότητας τόσο στη δημιουργία, όσο και στην συσκευασία τους.

Στόχος μας είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά, οπότε και γίνεται προσαρμογή των σκευασμάτων που παρασκευάζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις των διαφόρων ιδιαιτεροτήτων που μπορεί να παρουσιάσουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.

Δημιουργούμε σκευάσματα χωρίς προσθήκη συντηρητικών, κατάλληλα για μακροχρόνιες θεραπείες και ιδανικά για δέρματα με ευαισθησίες.